Stroj

Stroj

Stroj a život.
Mašinerie.

Dostal úkol a ten splnil.
Byl vědec a rozuměl věci.
Postavil stroj.
Ohromný stroj.
Největší stroj.
Prostě mašinerii.
Věřil, že se lidé budou mít líp.
Stroj ušetří plno práce.
Lidé budou mít víc času,
aby o sobě přemýšleli.
Spustil stroj.
Spustil mašinerii.
Věc fungovala bez problémů a sunula se ku předu.
Zbláznil se, když projela první vesnicí.
Měl tam být řidič a volant.
Volant byl odstraněn.
Řízení není možné.
Řídit nemůže smrtelný, to je výsada bohů.
A tak stroj – mašinerie se sune dál.
Občas pohltí město, vesnici.
Zanechává za sebou hlubokou brázdu.
Jezdí kolem světa dokola.
Čas už lidem nešetří,
a lidé o sobě ani o stroji nepřemýšlejí.
Zvykli si.