Harmonie světa vzniká protikladným napětím.

Vladimír Merta


Podobná sněhové vločce vznáší se kolem nás
Smíme ji na jazyku ochutnat? Nevíme...
Roztává naším dechem
a znovu ožívá když spíme
Píseň beze slov - slova bez melodie
Harmonie šťáva vymačkaná z andělů porozumění
Kdoví kdo z ní pije
a kdo je jen nádoba, ze které se lije
Harmonie
harmonie
harmonie
Jsme divoké plody země zrozené v míru
bezbranné splasklé balónky puštěné dětmi do vesmíru
a jejich oči na nás civí
Z poranění vytéká živá voda
nad námi mraky v nás žízeň po umění
A někde mezi námi se točí mlýnské kolo dějin
malého národa
Harmonie
harmonie
harmonie

1983

skylife.iglu.cz/skylife/audio/harmonie.MP3

 

harmonie

Filozofie, souměrnost částí a celku, proporcionalita. Je to spojení jednotlivých složek předmětu v organický celek. Výraz zákonitosti a míry ve světě. Starověká filozofie chápala harmonii jako organizovanost světa v protikladu k chaosu (například pythagorejská harmonie sfér). Dialektické pojetí harmonie vyjádřil Hérakleitos jako skrytou harmonii protikladů. Ideál harmonického rozvoje osobnosti obsahoval renesanční humanismus. Osvícenství a utopický socialismu rozvíjely ideje harmonie ve vztahu k poznání, člověku i uspořádání společnosti. Marxismus-leninismus odmítá normativní pojetí harmonie jako vnějšího souhlasu částí, jenž vylučuje konflikty. Jeho estetický ideál rozumí harmonií odraz jednoty protikladů v procesu přeměn objektivní reality ve formách vědomí.

Článek převzat ze stránek CoJeCo®