Čest svobodě!

Čest svobodě!

Tam, kde mysl lidí ovládá strach
z velkého a hrozného zla,
tam je tento strach žene do stáda
semknutého kolem svých vůdců

No comment