Ať vás neopustí bohatství, Efesané, aby dosvědčovalo, že jste ničemníci.