Život je dítě, které si hraje, hraje s kostkami: království náleží dítěti.