S něčím se táhneme?

S něčím se táhneme?

Lidé se při poznávání zjevných věcí mýlí podobně jako Homér,

který byl moudřejší než všichni Řekové.

Zmýlily ho totiž děti hubící vši, když mu řekly:

Co jsme uviděli a uchopili, toho se zbavujeme,

avšak to, co jsme ani neuviděli, ani neuchopili, to neseme
Herakleitos

Vidíme, co jsme schopni vidět, co předpokládáme, že uvidíme, co doufáme, že uvidíme.

„Mají náramně naspěch,“ řekl malý princ. „Co hledají?“
„To neví ani člověk na lokomotivě,“ odpověděl výhybkář.

A druhý osvětlený rychlík zaduněl v opačném směru.
(A.S:Exupery)

Dnes to bylo pouze obrazně

A na závěr něco ze života
Na začátečníka obsluhuje ten pikolík dost ledabyle.