O hvězdách, o kalužích a tak...

O hvězdách, o kalužích a tak...

Hvězda v blátě.
Objevila se,
Jako by ji zhmotnily mé myšlenky.
Zazářila
a na vše kolem dopadl odlesk jejího svitu.
Černá se na okamžik změnila v bílou.

A bílá se zastyděla za svou temnou záři.
Vím, dnes je těžké hledat ten den v kalendáři.
Ukázala, že hvězda zaniká jen okamžik.

Ani jsem si nestačil něco přát...

Když jsem ji spatřil podruhé
tvářila se,
jako když mne nevidí

Možná.

Snad...


a nebo se naučila tomu jak býti šťastná od lidí.

 

Věnováno hvězdám a vůbec...