LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ:

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ:

"Člověk se nesmí ani dobrovolně ani přinuceně účastnit vládní činnosti, tzn. nesmí přijímat povolání vojáka, ministra, berního, starosty,... ani člena parlamentu ani jinou funkci spojenou s násilím. Člověk nemá dobrovolně odvádět daně a stejně tak nesmí užívat sebrané daněmi ani jako plat, penzi nebo odměny. Dále by neměl používat instituce vydržované z daní, které byly násilně sebrány lidu. Člověk který chce pracovat nejen pro své blaho, ale i pro zlepšení stavu lidí, se nesmí obracet k vládnímu násilí ani za tím účelem, aby chránilo jeho vlastnictví půdy a jiných předmětů, ani aby ochránilo jeho samého ."