GEORGE ORWELL:

GEORGE ORWELL:

 

"Dokud nebudou lidé uvědomělí, nebudou se bouřit, a dokud se nevzbouří, nemohou se stát uvědomělými." (citát z knihy 1984)

"..........nakonec prohlásí, že dvě a dvě je pět a člověk tomu uvěří ......... dřive nebo později to začnou tvrdit; vyžaduje to logika jejich postavení. Jejich filozofie mlčky popírá nejen platnost vlastní zkošenosti, ale samu existenci vnější skutečnosti. Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum. A nejúděsnější na tom všem není, že člověka mohou zabít za to že smýšlí jinak, ale to ,že by mohli mít pravdu. Koneckonců jak víme, že dvě a dvě jsou skutečně čtyři? Anebo že působí přitažlivá síla? Anebo že minulost je nezměnitelná? Jestliže minulost i vnější svět existují pouze ve vědomí a jestliže vědomí samo je kontrolovatelné - co potom?........." (opět citát z knihy 1984, kde vládnoucí režim nejen lidi zabíjel ale dokonce "vaporizoval" což znamenalo i smazání všech záznamů o nich, z čehož vyplývalo, že tito lidé ani nežili, takže je režim ani nezabil. Tímto způsobem mohli změnit i minulost. Tento román byl napsán v roce 1950 takže mazání minulosti se zde dělo složitým "papírováním", bohužel v blízké budoucnosti, nebo dokonce už dnes je to možné pouhým stisknutím tlačítka na počítači.)

"Kdyby bohatství, ve smyslu osobního vlastnictví a přepychu, bylo rovnoměrně rozděleno, pak by se velká masa lidí, normálně otupených bídou, stala gramotnou a naučila by se myslet vlastní hlavou; a jakmile by lidé jednou dospěli až sem, uvědomili by si, dříve nebo později, že privilegovaná menšina neplní žádnou funkci, a svrhli by ji. Domyšleno do důsledků, hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti." (do třetice citát z románu 1984)