Citáty ze stěn v galerii DOX k výstavě Luciferův efekt:

Nová verbež oživila staré móresy, hlídací psi demokracie úslužně vrtěly plyšovými ocasy. Mafiánské baterie se dobíjely z policejních zdrojů, mentální úroveň kopírovala momentální trend.

Zlo z psychologického hlediska je vykonávání a zneužívání moci, jehož účelem je ublížit, zranit nebo zničit ostatní, nebo je to páchání zločinů proti lidskosti, praktikované mocenskými systémy. Philips Zimbardo


Obyčejní lidé, kteří jen dělají svou práci, a aniž by pociťovali nějakou nenávist, se mohou stát aktéry strašného, ničivého procesu. I když jsou ničivé důsledky jejich činu jasně vidět, je-li po nich ze strany autority požadováno, aby konali věci neslučitelné s morálními principy, jen relativně málo z nich je schopno takové požadavky odmítnout. Stanley Miligram


Kdyby to všechno bylo tak jednoduché! Kdyby existovali zlí lidé, kteří by někde záludně páchali zlé činy, stačilo by je jen oddělit od nás ostatních a zničit. Ale hranice oddělující dobro a zlo prochází srdcem každé lidské bytosti. A kdo je ochoten zničit kus svého vlastního srdce? Alexandr Solženicin


Jsem českej srab, kterej čuměl, když nakládali Židy, hajloval náckům, mával komoušům a pak chtěl jistotu desetinásobku.

Starý indián kmene Čerokí vypráví svému vnukovi o životě: „V mém nitru probíhá zápas. Je to strašný zápas mezi dvěma vlky. Jeden je špatný - je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, láska, pokoj, naděje, vyrovnanost skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěry. Stejný zápas probíhá uvnitř Tebe a uvnitř každého člověka.“ Vnuk se zamyslel a po chvíli se zeptal: „A který vlk vyhraje?“Starý indián odpověděl: „Ten kterého krmíš.“